Overgang naar digitale afleverbonnen

Beste klant,

Bij World of Drinks zijn we altijd op zoek naar manieren om onze impact op het milieu te verminderen en onze bedrijfsvoering duurzamer te maken. Als onderdeel van onze inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben we besloten om geen papieren afleverbonnen meer te verstrekken bij de aflevering van je bestelling. In plaats daarvan zullen we deze alleen nog digitaal via email verzenden vanaf week 29. Graag leggen we uit waarom we deze stap zetten en welke voordelen dit met zich meebrengt.

Reductie van papierverbruik
Het gebruik van papier heeft een aanzienlijke milieu-impact: van de houtkap voor de productie van papier tot de uitstoot van broeikasgassen bij de verwerking ervan. Door over te stappen op digitale afleverbonnen kunnen we ons papierverbruik drastisch verminderen. Dit draagt bij aan de bescherming van bossen en helpt bij het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Minder afval
Papieren afleverbonnen eindigen vaak in de (papier)bak. Zelfs wanneer ze worden gerecycled, vergt dit proces energie en middelen. Door digitale bonnen te versturen, verminderen we de hoeveelheid afval die we produceren. Dit sluit aan bij onze inspanningen om de afvalproductie te minimaliseren en bij te dragen aan een circulaire economie.

Waar komen de digitale afleverbonnen terecht?
De digitale afleverbonnen worden verzonden naar het emailadres waar je de bestelbevestiging op ontvangt. Ook kan er een tweede of derde e-mailadres in ons systeem worden toegevoegd voor het ontvangen van de afleverbon.

Ook in je online bestelomgeving van World of Drinks kan je direct na aflevering de afleverbon en de geleverde- en retourgenomen emballage terugzien.

Hartelijk dank voor je begrip en medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

World of Drinks

 

Jason Wasker
Jason Wasker 09/07/2024